05 apr

Bent u een BHV docent of instructeur?

Een BHV Blended cursus bestaat uit BHV E-learning van Safetywise in combinatie met een praktijkles van de BHV opleider. Maar op welke wijze wordt er dan invulling gegeven aan de praktijkles? Dat hangt sterk af van de onderwijsstijl van de BHV docent. Wilt u weten welke stijl het beste bij u past? Doe dan de zelftest. Kies 1 van de 4 stijlen die het beste bij u past.

Stijl 1

De docent is de bron van kennis tevens de opdrachtgever. De docent stelt de doelen vast, geeft uitleg, zegt hoe er gewerkt moet worden en beoordeelt. Bij een goede docent voelt de leerling zich altijd veilig. De leerstof wordt helder uitgelegd en de leerling weet wat hij/zij moet doen. Als hij/zij doet wat de docent zegt, haalt hij/zij een voldoende voor de toets.

De valkuil voor de docent is dat hij/zij doorslaat in het structureren en aansturen. De leerling wordt dan te afhankelijk van de docent of ervaart de docent als een dwingeland.

Stijl 2

De docent helpt de leerling bij het aanleren van vaardigheden. Dat kunnen zowel vakgebonden vaardigheden als algemene vaardigheden zijn. Vaardigheden aanleren vraagt andere activiteiten van de docent dan kennis overdragen. Voordoen, laten oefenen, toepassen en het geven van feedback zijn belangrijke stappen. De leerling ontwikkelt bij het verwerven van vaardigheden een eigen stijl.

De valkuil voor de docent is dat hij een leeuwentemmer wordt. Alle vaardigheden moeten dan door de leerling exact zo gekopieerd worden als door de docent is voorgedaan.

Stijl 3

De docent zorgt voor het werkklimaat. Hij/ zij is in altijd de buurt. De leerling weet dat hij/ zij hem/ haar kan raadplegen. De docent zorgt voor het leermateriaal. Hij/zij grijpt in als er teveel lawaai is of als het leergedrag van de een dat van de ander verstoort. Hij dringt zich niet op als dat niet nodig is.

Een valkuil voor de docent is dat de sfeer het werkklimaat gaat overheersen. De docent moet daar een goede balans in vinden. Een andere valkuil van de docent is, dat hij zich teveel opdringt en zegt hoe het moet worden volbracht. 

Stijl 4

De docent heeft in de eerste plaats de zelfontplooiing van de leerling voor ogen. Hij/zij helpt de leerling door de leerling gestelde doelen te behalen. De docent komt daardoor dicht bij de persoon van de leerling. Dat is dan ook direct de valkuil van de docent. Hij/ zij dient voldoende afstand te houden, want anders wordt hij/ zij een soort therapeut.

U heeft zojuist 4 verschillende stijlen gelezen. Welke stijl past het beste bij u?

 

Stijl 1: U bent een BHV instructeur

Stijl 2: U bent een BHV trainer

Stijl 3: U bent een BHV begeleider

Stijl 4: U bent een BHV coach

 

Bij Safetywise geloven we in persoonlijke groei van cursisten en opleiders, zakelijk succes voor onze klanten en een veilige wereld voor iedereen! En daarom maken wij speciaal voor opleiders het beste online lesmateriaal. Wilt u als BHV Opleider ook een blended leervorm aanbieden? Neem dan contact op met ons.

Contact