Ontruimingsplattegronden zijn onderdeel van een ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan. Dit zijn duidelijke plattegronden van een actuele bouwkundige situatie, waarop aangegeven is hoe de vluchtroutes lopen en waar zich alle middelen en artikelen bevinden die in geval van een ontruiming van belang zijn.

Deze tekeningen worden op strategische plekken in het gebouw opgehangen. Bij deze tekeningen leveren wij standaard instructiebordjes waarop staat wat men moet doen indien er zich een calamiteit voordoet.

Doordat wij beschikken over een eigen tekenkamer, ervaren inspecteurs/-adviseurs en een actuele kennis van de wet- en regelvorming zijn wij in staat het volledige traject voor u uit te voeren.

Als u vermoedt dat de huidige situatie in uw pand niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen op het gebied van brandpreventie, kunnen wij een verbeterplan voor u opstellen waardoor deze wel zal voldoen. Indien gewenst verzorgen wij een officiële goedkeuring van de tekeningen bij de plaatselijke brandweer, voordat wij overgaan tot de definitieve levering.

Onze ontruimingsplattegronden voldoen aan de gestelde eisen binnen NEN 1414 en zullen zowel inhoudelijk als uiterlijk met de best mogelijke zorg en expertise worden geproduceerd.

Wij zijn in staat aan de hand van een bouwkundige plattegrond een (vrijblijvende) offerte op te stellen. Indien u geïnteresseerd bent in een voorbeeld-exemplaar, neemt u dan contact met ons op.