Privacy & AVG

Indien u als opleider een samenwerkingspartner van Safetywise bent, kan dit betekenen dat uw cursisten uw e-learning volgen op het e-learning platform van Safetywise. Dat kan betekenen dat u gegevens van uw cursist verwerkt (verwerkingsverantwoordelijke) en dat er ook persoonsgegevens van uw cursist worden geregistreerd bij Safetywise. In de AVG staat beschreven dat je als verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst moet aangaan met de organisatie die voor jou persoonsgegevens verwerkt (de verwerker). Safetywise is in een aantal gevallen verwerker. In die gevallen is onze verwerkersovereenkomst van toepassing. 

In onze verwerkersovereenkomst verwijzen wij naar overzichten van de verwerkingen die wij doen. Wilt u als verwerkingsverantwoordelijke een overeenkomst van Safetywise ontvangen?

  • Download de verwerkersovereenkomst  en vervang de teksten:
    , <AANHEF, NAAM, FUNCTIE>  met uw gegevens.
  • Stuur de aangepaste overeenkomst getekend (incl. HANDTEKENING) naar het e-mail adres info@safetywise.nl
  • U ontvangt een door Safetywise getekend digitaal exemplaar terug.