Vergunningverlening

Dijkoraad Viavesta is gespecialiseerd in het aanvragen van vergunningen m.b.t. brandveiligheid en/of het optreden als tussenpersoon tussen overheid en opdrachtgever. 

Onze ervaren adviseurs zijn in staat het volledige traject uit te voeren om u te ontzorgen:

- Optreden als gemachtigd bedrijf m.b.t. de vergunningsaanvraag.

- Digitaal indienen van de vergunningsaanvraag via het omgevingsloket

- Aanmaken van benodigde tekeningen.

- Inspectie van het pand.

- Advies op maat bij het eventueel oplossen van gebreken.

- Contactpersoon met de overheid / brandweer.