Beheersbaarheid van brand

Volgens het bouwbesluit mogen brandcompartimenten over het algemeen niet groter zijn dan 1.000 m² en dient er tussen de compartimenten een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 60 minuten aanwezig te zijn. Voor industriële functies zoals magazijnen en productiehallen zijn compartimenten tot 2.500 m² toegestaan. 

 

Voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering kan het noodzakelijk zijn om grotere brandcompartimenten te realiseren. Op basis van de methode Beheerbaardheid van Brand (BvB) kan voor grote compartimenten mogelijk worden aangetoond dat deze voldoende veilig zijn (gelijkwaardige veiligheid).

 

Met behulp van 'de methode beheersbaarheid van brand', uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kunnen oppervlakte en brandwerendheidsberekeningen gemaakt worden om de maximale compartimentsgrootte te bepalen. In deze methode wordt gelijkwaardigheid aangetoond aan de hand van o.a.:
- de gebruikte materialen in de constructie, de zogenaamde permanente vuurbelasting. 
- de materialen van de inventaris die in het gebouw aanwezig is, de zgn. variabele vuurbelasting.

- ligging van het gebouw.

Ook is het van belang hoe de inventaris verdeeld is over de oppervlakte van het gebouw. Uit de resultaten van dit rapport is te concluderen of de compartimenten groter mogen zijn dan 1000 m² en hoe deze ingericht dienen te worden.

Dijkoraad Viavesta stelt voor u een dergelijke rapportage op en bespreekt de uitkomst hiervan samen met u (en eventueel de vergunning verlenende instantie). 

Vaak kan door middel van een 'rapportage beheersbaarheid van brand' een bouwkundige aanpassing worden voorkomen, waardoor u veel kosten bespaart.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.